2019


26. + 27. Oktober / Berlin / Christian


15. - 17. November / Holthof, Wendelstorf bei Warnemünde / Britta2020


  1. 21.- 23. Februar / Schlüßhof bei Lychen / Christian / Anmeldung: IY_WE_CK_02-2020.pdf


5. - 7. Juni / Holthof, Wendelstorf bei Warnemünde / Britta


13. - 15. November / Schlüßhof bei Lychen / Christian2021


  1. 21.- 23. Mai / Schlüßhof bei Lychen / Christian


10. - 12. September / Schlüßhof bei Lychen / Christian


Britta Nonnast / 0170.540.4210 / britta.nonnast@gmx.de

AKTUELLES